Strażak Sam

Tematyka: bezpieczeństwo pożarowe
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 45 min.

Maluchy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak niebezpieczny potrafi być ogień. Ich fascynacja tym żywiołem przyjmuje często formę zabaw zapałkami czy zapalniczką, co może skończyć się poparzeniami lub pożarem. Mimo to dziecięce zainteresowanie ogniem uznawane jest przez psychologów za rzecz zupełnie normalną, będącą częścią procesu poznawania świata. Nie wolno jednak przy tym zapominać o uświadamianiu najmłodszym zagrożeń z nim związanych. Celem niniejszych zajęć jest więc nauczenie dzieci zasad bezpieczeństwa pożarowego, obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, a także prawidłowego zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia pożarem.