Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych

Nasza długoletnia ekspertyza w obszarze szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, energetyków oraz papierosów umożliwiła nam stworzenie oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Koncept „4 S” to zestaw czterech etapów, które tworzą kompleksowy program dla lokalnych władz pragnących skutecznie kontrolować dostęp nieletnich do alkoholu. Istotną cechą tej propozycji jest możliwość oceny wyników podjętych działań, wspierana gwarancją satysfakcji, którą zabezpieczamy odpowiednim zapisem w umowie. To oznacza, że w przypadku niespełnienia ustalonych kryteriów efektywności, rezygnujemy z części wynagrodzenia.

Istnieje możliwość skorzystania także wersji uproszczonych programu: 2S oraz 3S.
 

Audyt z tajemniczym klientem, w trakcie którego pełnoletni ale młodo wyglądający klient dokonuje próby zakupu alkoholu.

Krótkie szkolenie dotyczące właściwych sposobów sprzedaży alkoholu (sprawdzamy obecność zawieszek, ew. korygujemy zachowanie sprzedawcy)

Szkolenie stacjonarne dla sprzedawców, w trakcie którego szczegółowo są omawiane tematy związane z sprzedażą alkoholu, tytoniu oraz napojów energetycznych.

Ponowny audyt, w którym zbadana zostaje skuteczność z jaką przeprowadzono szkolenie to znaczy, czy nastąpiła poprawa w przestrzeganiu przepisów dotyczących sprzedaży.

Skrócone opisy propozycji

  • 4S: audyt z tajemniczym klientem + szkolenie w punkcie sprzedaży + rozbudowane szkolenie stacjonarne + ponowny audyt sprawdzający skuteczność
  • 3S z ponownym audytem: audyt z tajemniczym klientem + szkolenie w punkcie sprzedaży + ponowny audyt sprawdzający skuteczność
  • 3S z szkoleniem stacjonarnym: audyt z tajemniczym klientem + szkolenie w punkcie sprzedaży + rozbudowane szkolenie stacjonarne
  • 2S: audyt z tajemniczym klientem + szkolenie w punkcie sprzedaży

Dowiedz się, jak przebiega program szkolenia sprzedawców

4S - Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców

W trakcie tego programu, sprzedawcy przejdą kompleksowe szkolenie, o udowodnionej skuteczności. W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt z tajemniczym klientem, określając w ilu punktach przestrzegane są przepisy sprzedaży napojów alkoholowych, energetycznych i papierosów. Po krótkim szkoleniu sprzedawcy otrzymują zaproszenia na szkolenie stacjonarne. W trakcie szkolenia stacjonarnego sprzedawcy zdobywają wiedzą na temat przepisów prawa, wpływu substancji psychoaktywnych na organizm oraz statystyk dotyczących spożycia substancji psychoaktywnych w Polsce. Obalane są szkodliwe mity dotyczące alkoholu czy energetyków, a także potwierdzana jest konieczność sprawdzania dowodu osobistego, gdy klient wygląda na młodszego niż 25 lat (bufor ochronny).

3S z ponownym audytem

Ta uproszczona wersja szkolenia obejmuje audyt z tajemniczym klientem, skrócone szkolenie w punkcie oraz ponowny audyt sprawdzający przestrzeganie przepisów prawa przez sprzedawców. Pierwszy krok polega na zapobieganiu sytuacjom, w których alkohol jest sprzedawany osobie, która wygląda na niepełnoletnią, bez wcześniejszego sprawdzenia jej wieku poprzez poproszenie o okazanie dowodu tożsamości. Drugim etapem jest przeprowadzenie szkolenia w punktach sprzedaży alkoholu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kolejny krok to ocena skuteczności programu w oddziaływaniu na sprzedawców. Po przeprowadzeniu kolejnych „zakupów kontrolowanych” zbieramy dane, które porównujemy z wynikami pierwszego badania. Następnie przedstawiamy wnioski w formie raportu dla zamawiającego. Procedura zakupu jest analogiczna do opisanej w pierwszym etapie, z udziałem osoby przeszkolonej przez specjalistę, która niedawno osiągnęła pełnoletniość. Osoba ta, różna od tej w pierwszym etapie, ponownie próbuje dokonać zakupu alkoholu, aby dostarczyć informacje zwrotne do raportu. 

 

3S z szkoleniem stacjonarnym

Ta skrócona wersja szkolenia zawiera audyt z udziałem „tajemniczego klienta”, krótkie szkolenie w punkcie sprzedaży oraz szkolenie stacjonarne dla sprzedawców. Pierwszym etapem jest zapobieganie sytuacjom, w których alkohol jest sprzedawany osobie, której wiek może budzić wątpliwości, bez wcześniejszego sprawdzenia jej dowodu tożsamości. Kolejnym krokiem, jest przeprowadzenie szkolenia w punktach sprzedaży alkoholu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Następnie organizowane jest dwugodzinne, profesjonalne szkolenie stacjonarne dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy sprzedawcy z terenu danej gminy lub miasta, w tym ci, których placówki zostały wymienione w raporcie. Szkolenie skupia się nie tylko na szkodliwości sprzedaży alkoholu nieletnim, ale także na możliwościach identyfikacji wieku, sprzedaży papierosów oraz energetyków. Jest prowadzone w sposób interesujący, co przyciąga uwagę i zaangażowanie uczestników, zwiększając efektywność przekazu. Właściciele punktów, którzy nie biorą udziału w szkoleniu lub nie delegują na nie swoich pracowników, otrzymują specjalne pisma podpisane przez lokalne władze. Po zakończeniu szkolenia wszyscy sprzedawcy otrzymują certyfikaty ukończenia oraz materiały szkoleniowe.

2S - audyt i szkolenie

Wersja podstawowa szkolenia obejmuje audyt z tajemniczym klientem oraz krótkie szkolenie dla pracowników punktu sprzedaży. Głównym celem pierwszego kroku jest uniknięcie sytuacji, w których sprzedawca sprzedaje alkohol, papierosy, energetyki osobie, która może wydawać się niepełnoletnia, nie sprawdzając wcześniej jej dowodu tożsamości. Procedura ta składa się z dwóch etapów. W pierwszym, znanym jako „tajemniczy klient”, osoba przeszkolona przez naszego trenera, która niedawno ukończyła 18 lat i której wygląd oraz zachowanie mogą budzić wątpliwości co do pełnoletniości, dokonuje monitorowanego zakupu alkoholu w wyznaczonych punktach sprzedaży. Następnie tworzymy raport, w którym wymienione są wszystkie miejsca, gdzie nie doszło do sprzedaży alkoholu, a także te, gdzie do próby sprzedaży doszło.

Poznaj naszą kadrę

Dlaczego my?

Do każdego zadania podchodzimy z otwartością, zaangażowaniem i ciekawością.

Stawiamy na indywidualne podejście i realizujemy programy z prawdziwą pasją!

Wnosimy ze sobą ponad 10 letnie doświadczenie w pracy profilaktycznej

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami!

Otrzymasz odpowiedź w przeciągu 24 godzin 🙂