Tarnów

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Szkoła Podstawowa nr 10
w Tarnowie – program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Podczas szkolenia nauczycieli podejmowane były treści teoretyczne bezpośrednio związane z praktyką. Prowadzący był otwarty na pytania uczestników bliżej lub dalej związane z tematem szkolenia, jednakże bardzo użyteczne. Informacje przekazywane dotyczyły spraw bieżących podejmowanych w szkole, przekazywane w sposób rzetelny i jasny. Materiały szkoleniowe z pewnością są także dodatkowym atutem.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację