W KONFLIKCIE Z RODZICAMI

Tematyka: komunikacja nauczyciela z rodzicem
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

W pracy nauczyciela zdarzają się sytuacje, kiedy trudno znaleźć wspólny język z rodzicami. Sytuacje konfliktowe mają negatywny wpływ na poczucie pewności siebie, zwiększają stres w pracy i oddziałują także na sytuacje rodzinne. Dzięki warsztatowi nauczyciele zyskają wiedzę z zakresu komunikowania się z osobą, która wykazuje zachowania agresywne, nauczą się dostrzegać szerszy kontekst sytuacji konfliktowej i zauważać własne oraz cudze ograniczenia, które wpływają na jakość komunikacji. Nauczą się opracować własny i skuteczny plan działania i rozmów w przypadku trudności porozumienia się z rodzicem.