W MOCY PRZEMOCY

Tematyka: agresja i przemoc
Forma zajęć: szkolenie
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

Nadrzędnym celem tych zajęć jest wyposażenie rodziców w wiedzę niezbędną do skutecznego radzenia sobie z pojawiającymi się w życiu ich dzieci problemami powodowanymi przez agresję i przemoc. W ich trakcie mówimy więc o tym, czym te zagrożenia są naprawdę, jak powstają i co je wywołuje. Prezentujemy przykłady przemocy występującej wśród rówieśników oraz ich negatywny wpływ na samoocenę dzieci. Uczymy też rodziców rozpoznawania wczesnych sygnałów dowodzących o doświadczaniu przez ich dziecko przemocy poza domem. Podczas zajęć ich uczestnicy poznają różne sposoby radzenia sobie z agresją u dzieci w określonym wieku, specyfikę kryzysu dorastania oraz wpływ nastroju rodziców na zachowanie dzieci. Dowiadują się też, jakie okoliczności zwiększają szanse wystąpienia zachowań agresywnych, a jakie prowadzą do ich wygaszania. Zapoznają się również z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi właściwego komunikowania się z dziećmi oraz budowania w swoich rodzinach atmosfery pełnej wzajemnego zrozumienia i zaufania.