Pokonaj lęk i złość - program profilaktyki przemocy rówieśniczej

Jakie są cele programu?

Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi zachowań przemocowych wśród młodzieży, poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę o mechanizmach powstawania agresji i przemocy oraz trening redukcji stresu.

Moduł A: Agresja i powstawanie zachowań przemocowych

Moduł B i C: Sposoby wzmacniania czynników chroniących

Moduł D: Redukcja stresu

 

Odporność

Mówimy o tym jak działa presja grupowa i jak można jej przeciwdziałać. Uczniowie uczą się, gdzie leżą ich granice i jak używać komunikatu "ja" aby ich bronić.

Asertywność

Poszerzamy wiedzy uczestników na temat różnic w zachowaniach uległych, agresywnych, bierno-agresywnych i asertywnych.

Bez-stres

Wyjaśniamy jakie są mechanizmy stresu i sposoby radzenia sobie z nim, ćwiczymy metody redukcji stresu i właściwego rozładowywania złości i frustracji.

Nasz program wspiera rozwój czynników chroniących przed przemocą rówieśniczą:

 • Zdolność regulowania intensywności emocji, radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz sytuacjami za pomocą odpowiednich strategii samoregulujących, bez konieczności naruszania autonomii innych osób
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów
 • Dobre relacje z rodzicami/rodzinne
 • Dbanie przez uczniów o relacje rówieśnicze
 • Odpowiednie relacje z rówieśnikami akceptującymi normy i zasady społeczne
 • Dobra integracja
 • Brak akceptacji dla zachowań odbiegających od norm
 • Zapobieganie niepożądanym postawom uczniów, rozwijanie zainteresowań oraz mocnych stron, propagowanie wartości
 • Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania konstruktywnych decyzji
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach życiowych oraz w sytuacji zagrożeń, a także podejmowania decyzji
 • zapobieganie agresji rówieśniczej, dyskryminacji i nietolerancji, budowanie wzajemnego zaufania oraznauka rozwiązywania konfliktów

Dla uczniów

Dla nauczycieli

Dla rodziców

Szczegóły:

Czas trwania

warsztaty dla dzieci: 8 godzin lekcyjnych (każdy moduł trwa 2 godziny)

spotkanie stacjonarne lub online z nauczycielem od 30 do 60 min

spotkania dla rodziców od 1-3 godzin stacjonarnie lub online

Grupa obiorców: uczniowie od 13 do 18 roku życia, ich rodzice oraz wychowawcy

Kontakt:

– telefon: 12 251 61 04

– mail: biuro@cdp-szkolenia.pl