Program Profilaktyczny Debata

Dlaczego warto wybrać ten program?

Program profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Wojcieszka skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, którzy w większości nie mieli jeszcze kontaktu z alkoholem. Spotkania w ramach tego programu przeznaczone są dla poszczególnych klas liczących około 30 uczniów. Inicjatywa „Debata” ma na celu opóźnienie rozpoczęcia spożywania alkoholu przez młodzież poprzez świadomość zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Jego realizacja opiera się na aktywizujących metodach, które mają na celu zbadanie i ewentualne zmodyfikowanie norm społecznych młodzieży. Podczas programu przeprowadzana jest ankieta, która pozwala na wstępną diagnozę dotyczącą spożywania alkoholu przez młodzież.

 • Program Profilaktyczny Debata, ma naukowo potwierdzoną skuteczność w prewencji wczesnej inicjacji alkoholowej.
 • Rekomendowany jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Obejmuje całą klasę wraz z nauczycielami.

 

 

Cele Programu Profilaktycznego Debata

 1. Kształtowanie postawy popierających abstynencję u nastolatków, którzy zbliżają się do momentu rozpoczęcia picia alkoholu.
 2. Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych sposobów rozwoju życia bez korzystania z substancji psychoaktywnych oraz zmiana nieprawidłowych przekonań dotyczących norm społecznych, które promują picie alkoholu.
 3. Klarowanie wartości związanych z promowaniem zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
 4. Wzmacnianie skłonności do abstynencji w obliczu presji otoczenia, poprzez zmniejszenie wpływu presji rówieśniczej oraz presji ze strony dorosłych, takich jak rodzice i nauczyciele.

Zmiana przekonań normatywnych jest kluczowym elementem warsztatu profilaktycznego. Procedura ta polega na zidentyfikowaniu obecnych przekonań normatywnych wśród uczestników programu i próbie ich modyfikacji. Głównym celem jest ujawnienie prawdziwej częstotliwości zachowań destrukcyjnych występujących w grupie oraz przekonań towarzyszących tym zachowaniom (np. przekonanie, że impreza nie może być udana bez alkoholu, w tym także wesela).

Według założeń Programu Profilaktycznego „Debata”, skutkiem zastosowanych strategii powinno być:

 • zmniejszenie skłonności do podejmowania ryzykownych zachowań związanych z alkoholem przez młodzież,
 • kształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu,
 • redukcja ryzyka krótko- i długoterminowych konsekwencji wynikających z używania substancji psychoaktywnych,
 • integracja środowiska szkolnego i rodzin w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Jak realizowany jest Program Profilaktyczny Debata?

Metody: burze mózgów, prace grupowe, dramy (scenki), dialogowanie, ankiety.

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież w wieku 12 do 15 lat oraz ich nauczyciele

Ilość osób: maksymalnie 30 (klasa)

Chcesz zamówić program?

Zadzwoń pod numer 12 251 61 04, aby uzyskać więcej informacji lub wyślij maila na biuro@cdp-szkolenia.pl.

Dlaczego my?

Do każdego zadania podchodzimy z otwartością, zaangażowaniem i ciekawością.

Stawiamy na indywidualne podejście i realizujemy programy z prawdziwą pasją!

Wnosimy ze sobą ponad 10 letnie doświadczenie w pracy profilaktycznej

Skontaktuj się z nami!

Zainteresował Cię Program Profilaktyczny Debata? A może szukasz czegoś jeszcze?

Zadzwoń pod numer 12 251 61 04, aby uzyskać więcej informacji lub wyślij maila na biuro@cdp-szkolenia.pl.

Poznaj naszą kadrę

Zaufali nam

Jakie jeszcze zajęcia realizujemy?

Pobierz pełną ofertę naszych zajęć - na pewno mamy coś dla Ciebie!

 • 10 rekomendowanych programów profilaktycznych i jeden rekomendowany przez ORE
 • Oferta zajęć dla wszystkich grup wiekowych – także dla przedszkoli
 • Szkolenia dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych
 • Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych
 • Diagnozy problemów społecznych

Linki do ofert

Skontaktuj się z nami!

Otrzymasz odpowiedź w przeciągu 24 godzin 🙂