Program Profilaktyczny Debata

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Tematyka: opóźnienie inicjacji alkoholowej

Forma realizacji: warsztat

Czas trwania: 135 minut

Program prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku, których uczniowie w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Spotkania w ramach programu przewidziane są dla pojedynczych klas (około 30 osób).  Program Profilaktyczny Debata ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Realizacja programu Debata oparta jest o metody aktywizujące i  służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.