Szkolenia dla nauczycieli

Kto uprzednio nabytą wiedzę pielęgnuje tak,
by służyła mu do ciągłego przyswajania nowej,
ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz

Zajęcia dla nauczycieli zajmują w naszej ofercie wyjątkowe miejsce. Mamy bowiem świadomość faktu, że są bez aktywnego wsparcia ze strony grona pedagogicznego oddziaływanie jakichkolwiek programów profilaktycznych na postawy życiowe i zachowania uczniów będzie siłą rzeczy słabsze. Podejście takie wiąże się z wyznawaną przez nas filozofią profilaktyki systemowej i znajduje swe potwierdzenie w praktyce. Stąd też szczególną uwagę przykładamy do działań mających na celu uświadamianie nauczycielom ich doniosłej roli w kształtowaniu się młodych umysłów, ale też możliwych zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem ze swojego autorytetu.

Przygotowane przez nas szkolenia stanowią uzupełnienie dotychczasowych działań, jakie do tej pory podejmowaliśmy w ramach współpracy z nauczycielami. Zostały one pomyślane jako zestawy ,,pierwszej pomocy” na często pojawiające się w wypowiedziach wielu uczących bolączki. Na tapecie znalazł się więc stres zawodowy i będący jego następstwem syndrom wypalenia zawodowego, a także nadmiar różnorakich obowiązków oraz wynikające z niego problemy związane z efektywnym zarządzaniem czasem. Na życzenie oferujemy również dodatkowe szkolenia związane z tematyką uzależnień i przemocy wśród młodzieży, komunikacji interpersonalnej oraz asertywności i perswazji

Spis szkoleń

post dzień nauczyciela (18)

W KONFLIKCIE Z RODZICAMI

Dzięki warsztatowi nauczyciele zyskają wiedzę z zakresu komunikowania się z osobą, która wykazuje zachowania agresywne, nauczą się dostrzegać szerszy kontekst sytuacji konfliktowej i zauważać własne oraz cudze ograniczenia, które wpływają na jakość komunikacji.